Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima

Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth
Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth
Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth
Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth
Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth
Aoshima Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection Set of 5 by Aoshima | My Hero Booth

Aoshima

Brand: Aoshima

Features:

  • Tokyo Ghoul
  • (C) Ishida Sui / Shueisha ? Tokyo Bird Production Committee

Binding: Toy

Publisher: Aoshima

Details: Manufacturer: Aoshima Cultural Teaching Material Co., Ltd. Product Name: Capsule Tokyo Bottle Tokyo Ghoul SD Figure Swing Collection All 5 Set Includes: Kanagi Ken / Kirishima Saka / Shikata Roseway / Utah / Suzuya Fiber

EAN: 4573212678320

Package Dimensions: 3.8 x 2.6 x 1.1 inches

Languages: English